Galerie zdjęć


Galerie archiwalne

Rok szkolny 2017/2018

Projekty unijne


"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego", 5.2

"Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w Powiecie Ryckim", 13.6

"Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy", 12.4

Szkoła


Aktualności

Plan lekcji

Plan zajęć LO dla dorosłych

Dyżury nauczycieli - szkoła

Rok 2017/2018 - organizacja

Rada Rodziców

Samorząd

Kadra ZSZ

Dokumenty szkolne

Patron

Historia szkoły

Jubileusz 70-lecia szkoły

Stowarzyszenie "Mechanik"

Pracownia Kształcenia Praktycznego

Internat

Biblioteka

Alert Ekologiczno-Zdrowotny

Krwiodawstwo